تخته کار رستوران

In Stock

Steelaa-co.IR

 

تخته کار آشپزخانه صنعتی استیلاکو در ابعاد :

۶۵ در ۱۹۰
۶۵ در ۱۵۰
۶۵ در ۱۲۰
۶۵ در ۱۰۰
۵۰ در ۱۰۰
۵۰ در ۸۰
۵۰ در ۷۰
۴۰ در ۶۰
۳۰ در ۴۰