دستگاه خمیرگیر

In Stock

دستگاه خمیرگیر صنعتی 

دارای ظرفیت های ۱۰ ، ۱۵ ، ۴۰ کیلوگرمی 

دارای وان استیل و آلومینیومی