چرخ گوشت صنعتی

In Stock

چرخ گوشت صنعتی

چرخ گوشت تسمه ای

سایز ۳۲ و ۴۲  دارای بدنه ثابت و متحرک

۰۹۱۲۶۷۶۶۴۷۶ -۰۲۱۵۵۲۶۹۰۲۶