ترویلی آبچکان

In Stock

از جنس قوطی استیل ضخامت ۱/۱۵

آبچکان مفتولی pvc